Dziedzictwo kulturowe i naturalne kształtują środowisko, od którego człowiek zależy w sensie psychologicznym, religijnym, edukacyjnym i ekonomicznym. Ich całkowite albo nawet częściowe zniszczenie może zagrozić zachowaniu tożsamości i przetrwaniu narodów, a nawet planety. Odpowiadamy za ich zachowanie dla przyszłych pokoleń. 

Fundacja Do dzieła powstała po to, by choć trochę zmieniać świat na lepszy, wygodniejszy i radośniejszy. Wiemy, że na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale wierzymy, że dla naszego otoczenia ważny jest każdy gest, który może być początkiem wielkiej zmiany. 

To nas kręci

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Chcemy poznawać, zachowywać i promować kulturę tradycyjną, zwłaszcza jej niematerialną część: historie mówione, rzemiosło, baśnie i legendy i obrzędowość.
DZIEDZICTWO KULTUROWE

Robimy to od lat '90

ANIMACJA SPOŁECZNA

Ożywiamy i aktywizujemy społeczności lokalne do działania na własną rzecz. Zależy nam na wzmacnianiu samodecyzyjności społeczności, dzięki czemu mogą poprawić jakość swojego życia.
ANIMACJA SPOŁECZNA

Kochamy naturę i życie

OCHRONA ŚRODOWISKA

Chcemy żyć w czystym środowisku, blisko natury, dlatego angażujemy się w inicjatywy zmierzające do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i wyrabiania zdrowych nawyków konsumenckich, które zwiększają świadomość ekologiczną.
OCHRONA ŚRODOWISKA

Dzielimy się wiedzą

EDUKACJA KULTUROWA

Zależy nam na tym, aby każdy miał możliwość swobodnego uczestnictwa i tworzenia kultury, poprzez ekspresję artystyczną i twórczość.
Wierzymy, że dzięki temu ludzie stają się szczęśliwsi, bardziej spełnieni i zdrowi. 
EDUKACJA KULTUROWA

Uważamy, że rozwijanie lokalnych społeczności jest dobre i ważne. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś przyłączyć się skontaktuj się z nami lub zadeklaruj stałą kwotę wsparcia.