warsztaty liderskie

Młodzież nie zna praw obywatelskich?

Młodzież nie zna praw obywatelskich?

Akademia liderów jest odpowiedzią na konieczność uzupełnienia edukacji obywatelskiej wynikającej m.in. z Traktatów UE, ponieważ formalne kształcenie nie zapewnia dostatecznej wiedzy na ten temat.Z badań zrealizowanych na zlecenie MEiN [Kowalski, Jasiński, 2006: 117] można wyciągnąć wnioski, że nauczyciele nie znają praw i wolności człowieka, nie potrafią łączyć ich w jedno (prawa wynikają z obowiązków), nie…