teatr ze społecznością

Teatr w służbie interwencji

Teatr w służbie interwencji

Początki teatru datuje się na czasy antyczne, wiążąc je bezpośrednio z obchodami Wielkich Dionizjów. Z pracy dr Mirosława Kocura, zebranej w książce „Teatr antycznej Grecji” wiemy, że pierwotny teatr pełnił bardzo ważne funkcje społeczne, polityczne i religijne. Że funkcje, które pełnił nie były jednoznacznie dookreślone, a przenikały się wzajemnie uzupełniając. Dr Kocur twierdzi, że teatr antyczny „mniej był…

Teatr ze społecznością – czym jest i skąd się wziął

Teatr ze społecznością – czym jest i skąd się wziął

Teatr ze społecznością to forma teatralna, która wyewoluowała z innych form teatru interwencyjnego. Niewątpliwie jego zadaniem nie jest sztuka sensu stricte, a kreacja artystyczna w służbie animacji społecznej. Animacji, która ma budować społeczności w działaniu na swoją rzecz, w imię wspólnego dobra i poprawy jakości życia.   To nie oznacza bynajmniej, że ten rodzaj teatru…